มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอะบอย และคุณอะบุญ

คุณอะบอย และคุณอะบุญ มอบสิ่งของ และเลี้ยงอาการกลางวันให้กับผู้ปกครอง และน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ