มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอรุณรัตน์  วงษา และคุณ วรุตม์ อัศวรุฒิเวคิน

คุณอรุณรัตน์  วงษา และคุณ วรุตม์ อัศวรุฒิเวคิน มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ