มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอริยา อักรนันท์ มอบของเล่นเด็ก

คุณอริยา อักรนันท์ มอบของเล่นเด็ก ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ