มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอริยาภรณ์ พรรณศิริพล และเพื่อนๆ

คุณอริยาภรณ์ พรรณศิริพล และเพื่อนๆ มอบเงินจำนวน 7,800 บาทและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ