มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอรอนงค์ มูลพภา และเพื่อนๆ

คุณอรอนงค์ มูลพภา และเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและ น้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ