มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอรพรรณ ชูตระกูล

คุณอรพรรณ ชูตระกูล และเพื่อนๆเลี้ยงอาการกลางวันผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ