มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอรดา  สุริยะ

คุณอรดา  สุริยะ มอบเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ