มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอมิตตา โคตะรักษ์และครอบครัว

คุณอมิตตา โคตะรักษ์และครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ