มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอมลวรรณ คล้ายชม

คุณอมลวรรณ  คล้ายชม และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ขอบคุณมากค่ะ

IMG_7968 IMG_7977 IMG_7979 IMG_7980


ย้อนกลับ