มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอภิชาติ วงศ์วิวัฒน์ชัย และครอบครัว

คุณอภิชาติ วงศ์วิวัฒน์ชัย และครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ