มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอภิชล เจียงจันทร์

คุณอภิชล เจียงจันทร์ และคุณธิเบต นิมิตพุฒ มอบสิงของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 28 กันยายน 2558
IMG_0393


ย้อนกลับ