มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอนาวินทร์ หาบุญพาด

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 คุณอนาวินทร์ หาบุญพาด และครอบครัว บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ