มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอนันตา ยวข้าว

คุณอนันตา  ยวข้าว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมการฟื้นฟูเด็กสมองพิการ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560


ย้อนกลับ