มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอนงค์  เลิศตระกูลถาวร และครอบครัว

คุณอนงค์  เลิศตระกูลถาวร และครอบครัวมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ