มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอนงค์ หลิน และคุณปิยนุช แก้วนิล

คุณอนงค์ หลิน และคุณปิยนุช แก้วนิล มองสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ขอบคุณมากครับ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

IMG_1464


ย้อนกลับ