มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอชิรญา  พูลศิลป์และเพื่อนๆ

คุณอชิรญา  พูลศิลป์และเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและ น้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิฯเพื่อใช้ในกิจกรรมต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ