มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอชิคม พรสัมฤทธ์

คุณอชิคม พรสัมฤทธ์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ