มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณหยก ทุมโส

คุณหยก ทุมโส มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ