มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสโรชา และคุณสุวรรณา ช่องน้อย

คุณสโรชา และคุณสุวรรณา ช่องน้อย มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ