มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุรเชษฐ์ เกื้อวันชัย

คุณสุรเชษฐ์ เกื้อวันชัย มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ขอบมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ