มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุรีรัตน์ สวัสดิสุข และครอบครัว

คุณสุรีรัตน์ สวัสดิสุข และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ปกครอง และน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ