มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุรพงษ์ ศิริชุรานนท์

คุณสุรพงษ์ ศิริชุรานนท์ มอบไข่ไก่ จำนวน 15  แผง ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ