มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุรทศ กุลวานิช

คุณสุรทศ กุลวานิช มอบรถแข็นวิลแชร์ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ