มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุมาลีรัตน์ อ่อนจันทร์

 คุณสุมาลีรัตน์  อ่อนจันทร์ บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ