มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุภารัตน์  ไทยสุริยะ

คุณสุภารัตน์  ไทยสุริยะ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการและใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ