มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุภาพ สุทธิประภา และครอบครัว

คุณสุภาพ สุทธิประภา และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครอง และน้องๆ ในวันคล้ายวันเกิด วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ