มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุนีย์ น้อยสันเทียะ

คุณสุนีย์ น้อยสันเทียะ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ