มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุทธิพร ปิยะพัฒนา และเพื่อนๆ

คุณสุทธิพร ปิยะพัฒนา และเพื่อนๆ มอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ