มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุทธิชัย  สุทธิคำภา

คุณสุทธิชัย  สุทธิคำภา มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ