มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุทธาทิพย์ เต็มพันธุ์

คุณสุทธาทิพย์ เต็มพันธุ์ และคณะเพื่อนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สุวรรณภูมิ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ