มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุฑาทิพย์ หมัดละ

คุณสุฑาทิพย์ หมัดละ มอบไม้เท้า ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ