มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุชาติ  เตชาพลาเลิศ และครอบครัว

คุณสุชาติ  เตชาพลาเลิศ และครอบครัว มอบตุ๊กตาให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม “ของขวัญส่งสุขสู่ครอบครัวเด็กพิการ” ที่จะจัดขึ้นใน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ