มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุกัญญา สุพล

คุณสุกัญญา สุพล มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกจิกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ