มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุกัญญา บัวรุ่ง

คุณสุกัญญา บัวรุ่ง มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ