มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสิริชัย ยั่งยืน

คุณสิริชัย ยั่งยืน มอบสิ่งของในวันคล้ายวันเกิด ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ