มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสิพร  หะเริญ และเพื่อนๆ

คุณสิพร  หะเริญ และเพื่อนๆเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและ น้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ