มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสิณากรณ์ ศรีพุทธิรัตน์ และเพื่อนๆ

คุณสิณากรณ์ ศรีพุทธิรัตน์ และเพื่อนๆมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ