มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสายวารินทร  แซ่ลี่

คุณสายวารินทร คุณภัทรานิษฐ์   แซ่ลี่  มอบเงิน 1,000 บาท และสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 

 


ย้อนกลับ