มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสหรัฐ ฤกษ์รูจี

คุณสหรัฐ ฤกษ์รูจี มอบตุ๊กตา เข้าโครงการตลาดเดินได้ ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิากร ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ