มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสวรรค์พร ปาณานนท์

คุณสวรรค์พร ปาณานนท์ มอบข้าวสาร ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ