มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสมลักษณ์  ฉัตรสกุสศรี และครอบครัว

คุณสมลักษณ์  ฉัตรสกุสศรี และครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ