มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสมพร แก้วค้าง และเพื่อนๆ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 คุณสมพร แก้วค้าง และเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ