มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสมพร ยุวรรณกาล

คุณสมพร  ยุวรรณกาล มอบหมวกไหมพรม ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ