มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสมพงษ์  ลอยไสว

คุณสมพงษ์  ลอยไสว มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ