มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศุภิสรา โคววิกกัย

คุณศุภิสรา โคววิกกัย มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ