มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศุภกร ภมการุณย์

คุณศุภกร ภมการุณย์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม และมอบให้กับผู้ปกครองและน้องๆในช่วงระบาดของโควิด -1-9ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ