มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศิริรัช  ธนเชวงสกุล และครอบครัว

คุณศิริรัช  ธนเชวงสกุล และครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ