มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศิรวัจน์ กำเพ็ญ และเพื่อนๆ

คุณศิรวัจน์  กำเพ็ญ และเพื่อนๆมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

IMG_9918


ย้อนกลับ