มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศิยามล  มะโนวงค์

คุณศิยามล  มะโนวงค์ มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ