มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณศศิธร ศรเพชรและเพื่อนๆ

คุณศศิธร ศรเพชรและเพื่อนๆจัดกิจกรรมทริปถ่ายแบบชุดไทยมอบเงินจำนวน 10,500 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ